Ritningar

Stuprör

Stupröret är modellerat och ritat efter skisser av Mikael Olsson, Knut Olsson Plåt AB

Väggmontage

Väggmontaget är modellerat och ritat efter skisser av Mikael Olsson, Knut Olssons Plåt AB.