3D-modellering

Topplock

Topplocket har jag mätt upp och modellerat åt Skälbyligan AB, utifrån ett gammalt topplock. 

Osthyveln Tvärs

Utvecklad för handikappade personer med svag muskelstyrka i händerna. Egen konstruktion. För att driva idén till färdig produkt har jag fått hjälp med kostnaden för pressverktyget av Norrbacka- Eugeniastiftelsen. Produkten finns att köpa hos Sakta.se

Cylinder

Cylindern är en mopedcylinder som jag mätt upp och modellerat åt Skälbyligan AB, utifrån en gammal cylinder.

Pennhållare

Utvecklad för person utan muskelkontroll i händerna, för tryckpenna till läsplatta.Egen konstruktion. Finns endast som prototyp.

Pizzakartong

Modellerad enligt en idé från Anders Svernsjö, uppfinnare

När man vill göra en prototyp till ny teknik och gör en 3D-modellering är det inte alltid en ritning man vill ha utan det kan vara en virtuell modell, som kan överföras till fysisk modell via en CNC-maskin eller en 3D-skrivare. "Osthyveln Tvärs" här intill krävde några försök i 3D-skrivaren innan det slutliga resultatet förelåg.

"Pizzakartongen" här ovan resulterade inte i någon produkt, men den var rolig att göra, den krävde lite mer beräkningsarbete än vanligt.