Start

Om Finurla Konstruktion

Jag som driver Finurla Konstruktion heter Helen Kjäll. Jag kan hjälpa den firma eller privatperson som vill konkretisera en idé till ny teknik, eller vill göra en ny variant av gammal teknik. Jag kan hjälpa till med:

  • 3D-modellering
  • formgivning
  • ritningar
  • Plåtmodellering
  • bilder av det som jag modellerat

En vanlig arbetsgång för ett projekt är att vid kundens första kontakt, per telefon eller mail, kunden berättar vad han/hon vill ha för ett resultat och vi bestämmer tid för ett möte. Vid mötet har kunden vanligen med skisser och berättar vad han/hon vill åstadkomma, och jag ställer frågor för att få ett grepp om vad det är jag ska modellera. Efter mötet skriver jag ett mail om vad vi kommit överens om, för att undvika missförstånd. När kunden säger OK till det, kan jag i de flesta fall börja arbeta. Jag gör en modell, skickar över bilder till kunden, och om materialet får OK, fortsätter jag tills det är färdigt. Om kunden trots allt tycker att jag missförstått, gör jag om tills det blir bra.